Setoguchi Tsuyoshi

Workplace: Хоккайдо, 5 Chome Kita 8 Jōnishi, Kita Ward, Sapporo, Hokkaido Prefecture 060-0808, Япония,

Publications: